Gặp những công dân đặc biệt trong 7,6 tỷ người trên Trái Đất

Cùng gặp gỡ những đứa trẻ chào đời vào thời khắc đặc biệt và trở thành công dân thứ 5 tỷ, 6 tỷ và 7 tỷ của thế giới.

VTC14

Bình luận