Gặp bà chủ quán internet cao tay, thanh niên trộm xe máy chạy té khói

Bà chủ quán internet dùng khóa dây khóa 3 xe máy lại với nhau khiến nam thanh niên dù bẻ khóa thành công cũng không thể chiếm được "chiến lợi phẩm".

(Nguồn: Clip Go)

Phong Linh

Bình luận