Gái bán dâm mời chào khách lộ liễu trên phố Hà Nội

Công khai mời chào nhưng luôn cẩn trọng là cách gái bán dâm trên đường Giải Phóng, Hà Nội hoạt động nhiều năm nay.

Bình luận