Gà mặt quỷ: Thú chơi gà đắt bậc nhất thế giới của người Hà Nội

Được cho là xấu xí nhất trong các loại gà nhưng mỗi con gà mặt quỷ lại có giá tới vài ba ngàn USD.

Bình luận