Gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm áo mưa rình cướp tiền cô gái tại cây ATM

Gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm áo mưa kín mít rình rập ở cây ATM suốt 1 giờ, chờ lúc cô gái vừa từ buồng ATM bên cạnh bước ra, gã bèn lao ra khống chế đòi cướp.

Bình luận