Gà 9 cựa huyền thoại giá chục triệu đồng/cặp được đại gia lùng mua chơi Tết

Gà có nhiều cựa hiện nay rất hiếm, đặc biệt gà có đủ 8 đến 9 cựa được xếp vào loại siêu hiếm.

Bình luận