Fan nữ lơ đễnh bị bóng đập thẳng mặt đau điếng

Cô gái ngồi trên khán đài có vẻ lơ đễnh và không để ý rằng quả bóng đang bay về phía mình, kết cục, cô lĩnh trọn cú đập bóng trực diện đau điếng.

Bình luận