Đường biên giới kỳ lạ 'nhất quả đất': Nằm ngủ đầu ở 1 nước, chân ở 1 nước

(VTC News) - Trên thế giới có những đường biên giới lạ lùng, việc đi lại giữa 2 quốc gia rất dễ dàng, thậm chí nấu cơm ở nước này nhưng có thể ăn cơm tại nước láng giềng hay nằm ngủ đầu ở 1 nước, chân ở 1 nước.

VTC14

Bình luận