Dùng thuốc kích trứng: Đẻ non, con dị tật - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Dùng thuốc kích trứng: Đẻ non, con dị tật

Dùng thuốc kích trứng: Đẻ non, con dị tật

(VTC News) – Sau khi hạnh phúc vì có bầu nhờ thần dược là thuốc kích trứng, sau đó nhiều bà mẹ đang phải đối diện với một đoạn trường nuôi con khổ ải.
Bình luận

Đang Nóng