Dừng thu phí dịch vụ xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Bắt đầu từ ngày 1/5 tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Ban quản lý Cửa khẩu triển khai việc tạm dừng thu phí dịch vụ xuất cảnh qua cửa khẩu này.

Bình luận