Đứng ngoài trời đưa tin bão, MC thời tiết bị sét đánh trên sóng trực tiếp

Đang cầm ô đứng ngoài trời, đưa tin trực tiếp về cơn bão quét qua thành phố, nam MC thời tiết bất ngờ bị sét đánh trúng.

Bình luận