Dừng chờ đèn đỏ ở bóng râm có thể bị phạt 200.000 đồng

Hành vi chọn những chỗ có bóng râm mát để dừng chờ đèn đỏ có thể bị xử phạt 200.000 đồng.

Bình luận