Kinh hoàng cảnh ngâm bơ ngập trong thùng hóa chất

Những trái bơ xanh nhìn rất ngon mắt, nhưng mấy ai biết rằng, trước đó, những trái bơ này đã được ngâm trong một thùng hóa chất.

Bình luận