Dòng sông 300 tuổi dài 24 km biến mất bí ẩn chỉ trong 4 ngày

Slims, dòng sông 300 tuổi bắt nguồn từ một trong những con sông băng lớn nhất Canada mới đây đột ngột biến mất hoàn toàn chỉ trong 4 ngày.

Bình luận