Dòng người xếp hàng đến tận khuya viếng lãnh tụ Fidel Castro

Chính phủ và nhân dân Cuba cùng nhiều người yêu mến cố lãnh đạo Fidel Castro đã bắt đầu tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba.

Bình luận