Tin tức mới nhất về đóng bảo hiểm xã hội
Giám đốc lập hồ sơ 'khống' đóng bảo hiểm xã hội cho con trai

Giám đốc lập hồ sơ 'khống' đóng bảo hiểm xã hội cho con trai

Giám đốc một công ty nhà nước đã thừa nhận việc làm “khống” hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội cho con trai mình với lý do muốn tạo điều kiện cho con trước khi đi xin v
Xem tiếp