Đơn vị sự nghiệp, chỉ lãnh đạo là công chức? - VTC News
Đơn vị sự nghiệp, chỉ lãnh đạo là công chức?

Đơn vị sự nghiệp, chỉ lãnh đạo là công chức?

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật cán bộ, công chức (CBCC), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Văn Thuận cho biết, còn ý kiến khác nhau xung quanh quy định, trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, chỉ lãnh đạo, quản lý mới là công chức. 

Sẽ có thêm hình thức kỷ luật giáng chức đối với vị trí lãnh đạo, quản lý nếu để xảy ra sai phạm (Ảnh minh họa)

Theo điểm d khoản 2 Điều 4 dự thảo Luật: Những người được tuyển dụng và bổ nhiệm vào một ngạch làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở tổ chức sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội là cán bộ, công chức.

Ông Nguyễn Văn Thuận cho biết, loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định dự thảo và cho rằng đây là một nội dung quan trọng, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính.

Đồng thời, nhất trí với lộ trình, các giải pháp do Chính phủ đưa ra để thực hiện, nhất là không áp dụng quy định này đối với đội ngũ cán bộ trong các tổ chức này được tuyển dụng từ năm 2003 trở về trước.

Tuy nhiên, loại ý kiến này đề nghị cần giải trình và quy định rõ trong Luật về các chức danh cụ thể trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các tổ chức này, ở cấp nào, lĩnh vực nào? Có nhất thiết tất cả những người thuộc bộ máy lãnh đạo, quản lý đều là công chức hay không?

Bởi vì, theo quy định hiện hành thì có ba loại hình đơn vị sự nghiệp công lập là: đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và đơn vị do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (nếu theo dự thảo Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước thì sẽ chỉ còn hai loại).

Các đơn vị sự nghiệp công lập này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, thể thao, giao thông công cộng, khoa học, công nghệ…

Loại ý kiến thứ hai đề nghị không quy định những người được tuyển dụng vào một vị trí và bổ nhiệm vào một ngạch trong bộ máy lãnh đạo, quản lý ở tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập là công chức.

Lý do là những người đảm đương các chức vụ lãnh đạo ở các đơn vị sự nghiệp công lập là những chuyên gia, nhà khoa học, thậm chí là đầu ngành, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện những công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực.

Vì thế có điều không thể lý giải nổi, đó là cùng hoạt động trong một đơn vị, nhưng vì sao chỉ những người làm công tác lãnh đạo, quản lý mới được là công chức?

Hơn nữa, công chức trong cơ quan nhà nước và những người lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập là hai đối tượng có nhiều điểm khác nhau: công chức nhà nước thực thi nhiệm vụ nhân danh Nhà nước; những người làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, không mang yếu tố thực thi quyền lực nhà nước.

Mối quan hệ giữa những người này với Nhà nước cần được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giao vốn, giao tài sản và giao việc.

Nếu quy định những người này là công chức sẽ tạo ra sự bất bình đẳng về chế độ, quyền lợi giữa những người làm việc trong cùng một cơ quan; đồng thời cũng tạo nên sự bất bình đẳng về thu nhập giữa đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập với đội ngũ công chức trong cơ quan nhà nước.

Hôm nay, 22/5, QH sẽ thảo luận về dự án Luật cán bộ, công chức.

Sẽ có thêm hình thức kỷ luật giáng chức

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật cho biết, Ủy ban tán thành với Chính phủ về quy định thêm hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý khi vi phạm trong dự thảo Luật cán bộ, công chức.

Lý giải cho việc này, ông Thuận cho hay: Mặc dù thời gian những biện pháp cải cách nền hành chính quốc gia trên nhiều lĩnh vực, trong đó, vấn đề cải cách chế độ công vụ, công chức được đẩy mạnh nhưng tình trạng nhũng nhiễu, cửa quyền, thiếu trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở các cơ quan trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng...

Lê Minh

Bình luận
Video đang xem nhiều