Dòi lúc nhúc trong suất cơm ký túc xá ĐHQG TP.HCM

Giám đốc Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã đình chỉ hoạt động của căn tin nhà B3 do bán cơm có chứa dòi.

Bình luận