Đói ăn, cá trê ngoạm đầu, đòi nuốt chửng đồng loại

Con cá trê tham ăn trong lúc quá đói bụng đã banh miệng ngoạm đầu, đòi nuốt chửng cả đồng loại của mình.

Bình luận