Độc đáo quần áo làm từ phân bò

Một nhà khoa học tại Phần Lan có ý tưởng rất hay khi thiết kế các bộ sưu tập thời trang làm từ sợi xenlulozo được tìm thấy trong phân bò.

Bình luận