VTC News

Doanh số súng AK tăng 57.4% trong năm 2011

(VTC News) - Theo nhà sản xuất Izhmash của súng AK huyền thoại Kalashnikov, năm 2011, doanh số bán ra tăng 57.4%.