Đổ nitơ lỏng vào ruột dưa hấu và cái kết bất ngờ

Dùng nitơ lỏng là một trong những cách làm lạnh nhanh một quả dưa hấu, chỉ cần đổ một ít nitơ lỏng, sau tích tắc phần ruột dưa hấu đỏ au đã đông cứng lại như đá.

Bình luận