Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Theo lịch nghỉ Lễ Tết năm 2017 đã được Chính phủ thông qua, dịp Quốc khánh năm nay, người dân sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Bình luận