Dịp 30/4 - 1/5 sắp tới người lao động được nghỉ mấy ngày?

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, công chức được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 29/4 đến 2/5.

Bình luận