'Đinh tặc' bất lương lại tác quái sau thời gian im ắng

Nạn "đinh tặc" sau thời gian im ắng đã quay trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, nhiều đối tượng bất lương tiếp tục rải đinh ra đường bỏ mặc tính mạng người tham gia giao thông.

Bình luận