Điều gì xảy ra khi ném iPhone 7+ từ nóc tòa nhà cao nhất thế giới xuống đất?

Thanh niên người Ukraine quyết định đi tìm câu trả lời cho thắc mắc điều gì xảy ra khi ném iPhone 7+ từ nóc tòa nhà cao nhất thế giới xuống đất.

Bình luận