Điên cuồng tưới xăng định đốt người, gã đàn ông tự thiêu cháy mình

Gã đàn ông xách chai xăng tới gần, tưới lên người nam bệnh nhân đang lọc máu và điên cuồng châm lửa đốt, không ngờ lửa bén dữ dội khiến chính ông ta và 2 nữ bệnh nhân chết cháy tại chỗ.

Bình luận