Diễn biến mới nhất vụ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng uy hiếp phụ nữ

Cập nhật những diễn biến mới nhất vụ giám đốc công ty bảo vệ nổ súng uy hiếp khi bị đòi tiền lương ở TP.HCM đang gây xôn xao dư luận.

Bình luận