Điểm lại những bi hài trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017

hiều ông trâu trầy da chóc vẩy, đổ máu trên sàn đấu, khổ sở nhất ở vòng loại là ông trâu số 12, bị húc gãy chân, xe nâng hàng được điều động vào để đưa trâu ra ngoài.

 

Bình luận