Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương năm 2015

(VTC News) - Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vừa công bố điểm chuẩn vào trường năm 2015.

Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015 như sau:
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015 
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015
 
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015
Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015  
Sau khi Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương công bố điểm chuẩn, hiện tại cả nước đã có hơn 40 trường đại học công bố điểm chuẩn

Phạm Thịnh
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC