Điểm chuẩn Đại học Mỏ địa chất năm 2015

(VTC News) - Trường Đại học Mỏ địa chất đã chính thức công bố điểm chuẩn NV1 vào các ngành học trong trường dao động từ 15 điểm đến 18 điểm.

Trường Đại học Mỏ địa chất công bố điểm chuẩn năm 2015: Cao nhất là 18 điểm, thấp nhất là 15 điểm.
Đại học Mỏ địa chất đã công bố điểm chuẩn năm 2015
Đại học Mỏ địa chất đã công bố điểm chuẩn năm 2015 

Cụ thể:

Mã trường: MDA
STTMã ngànhTên ngànhKhối thiĐiểm chuẩnGhi chú
1D520503Kỹ thuật trắc địa – bản đồA15Đào tạo tại Vũng Tàu
2D520601Kỹ thuật mỏA15Đào tạo tại Vũng Tàu
3D520201Kỹ thuật điện, điện tửA15Đào tạo tại Vũng Tàu
4D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA15Đào tạo tại Vũng Tàu
5D340301Kế toánA15Đào tạo tại Quảng Ninh
6D520601Kỹ thuật mỏ LTA15
7D340101Quản trị kinh doanhA15Đào tạo tại Quảng Ninh
8D520201Kỹ thuật điện, điện tử LTA15
9D510401Công nghệ kỹ thuật hoá học A17.75
10D340301Kế toánA15
11D340101Quản trị kinh doanhA15
12D520320Kỹ thuật môi trườngA15
13D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA17.5
14D520201Kỹ thuật điện, điện tửA17.5
15D520103Kỹ thuật cơ khíA15.25
16D580201Kỹ thuật công trình xây dựngA15
17D480201Công nghệ thông tinA15
18D520601Kỹ thuật mỏA15
19D520607Kỹ thuật tuyển khoángA15
20D850103Quản lý đất đaiA15
21D520503Kỹ thuật trắc địa – bản đồA15
22D520501Kỹ thuật địa chấtA15
23D520604Kỹ thuật dầu khíA17.75
24D520502Kỹ thuật địa vật lýA17.75
25D510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA18
26D510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA15Đào tạo tại Vũng Tàu
27D520604Kỹ thuật dầu khíA15Đào tạo tại Vũng Tàu
28D520601Kỹ thuật mỏA115Đào tạo tại Vũng Tàu
29D520503Kỹ thuật trắc địa – bản đồA115Đào tạo tại Vũng Tàu
30D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA115Đào tạo tại Vũng Tàu
31D520201Kỹ thuật điện, điện tửA115Đào tạo tại Vũng Tàu
32D510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA115Đào tạo tại Vũng Tàu
33D340301Kế toánA115Đào tạo tại Quảng Ninh
34D340101Quản trị kinh doanhA115Đào tạo tại Quảng Ninh
35D520201Kỹ thuật điện, điện tử LTA115
36D520601Kỹ thuật mỏ LTA115
37D510401Công nghệ kỹ thuật hoá học A115
38D340301Kế toánA116.5
39D340101Quản trị kinh doanhA115
40D520320Kỹ thuật môi trườngA115
41D520216Kỹ thuật điều khiển và tự động hoáA116.25
42D520201Kỹ thuật điện, điện tửA116.25
43D520103Kỹ thuật cơ khíA115
44D580201Kỹ thuật công trình xây dựngA115
45D480201Công nghệ thông tinA115
46D520607Kỹ thuật tuyển khoángA115
47D520601Kỹ thuật mỏA115
48D850103Quản lý đất đaiA115
49D520503Kỹ thuật trắc địa – bản đồA115
50D520501Kỹ thuật địa chấtA115
51D510401Công nghệ kỹ thuật hoá họcA116
52D520604Kỹ thuật dầu khíA117.25
53D520502Kỹ thuật địa vật lýA117.25
54D520604Kỹ thuật dầu khíA115Đào tạo tại Vũng Tàu
55D520320Kỹ thuật môi trườngB15
56D850103Quản lý đất đaiB15
57D340301Kế toánD115Đào tạo tại Quảng Ninh
58D340101Quản trị kinh doanhD115Đào tạo tại Quảng Ninh
59D340301Kế toánD117.25
60D340101Quản trị kinh doanhD115
61D850103Quản lý đất đaiD115

Sau khi Đại học Mỏ địa chất công bố điểm chuẩn, hơn 90 trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2015.

Lưu Ly
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC