'Dị nhân' dùng đầu đóng 38 cây đinh trong 2 phút

Xương sọ của anh dày 16 mm, dày gần gấp ba lần sọ người bình thường, trung bình chỉ 6,5 mm.

Bình luận