Đi nhầm vào cao tốc, 2 thanh niên chật vật khiêng xe máy qua rào chắn

Trót đi nhầm vào đường cao tốc, 2 thanh niên đã chọn giải pháp khiêng xe máy qua rào chắn nhưng bất thành.

Bình luận