Dì bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu trả thù cháu gái, suýt đầu độc hàng chục người

Chỉ vì thù tức cá nhân và vấn đề tranh chấp đất đai, người dì đã bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu mà cháu gái mình đang chuẩn bị để bán hàng ăn sáng.

Bình luận