Đêm nay, ở Hà Nội có thể ngắm mưa sao băng đẹp nhất năm

Trong điều kiện thời tiết tốt, ở Hà Nội hoàn toàn có thể quan sát hiện tượng mưa sao băng vào khoảng 1-2h đêm nay.

Bình luận