Đề xuất mở phố đèn đỏ ở Việt Nam: Nên hay không nên?

“Có nên mở phố đèn đỏ” tại Việt Nam hay không vẫn đang là cuộc tranh luận chưa có hồi kết giữa các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia văn hóa.

 

VTC1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao