Đề xuất đặt tượng rùa vàng 10 tấn tại Hồ Gươm: Chuyên gia nói gì?

Nhiều chuyên gia cho rằng, ý tưởng đúc tượng rùa vàng nặng 10 tấn đặt tại Hồ Gươm để làm biểu tượng cho Hà Nội không hợp lý và khó khả thi.

Bình luận