Để vay 20 tỷ đồng, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái cần những điều kiện gì?

(VTC News) - Theo các chuyên gia ngân hàng, để vay được ngân hàng 20 tỷ đồng, người vay phải có tài sản thế chấp khoảng 28 tỷ đồng.

VTC14

Bình luận