Đề thi và đáp án chính thức môn Sinh Học

(VTC News) - Đáp án môn Sinh Học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đề thi Sinh Học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

DeCtSinhGDTHPTTNK11M918.pdf
DeCtSinhGDTHPTTNK11M735.pdf
DeCtSinhGDTHPTTNK11M624.pdf
DeCtSinhGDTHPTTNK11M385.pdf
DeCtSinhGDTHPTTNK11M279.pdf
DeCtSinhGDTHPTTNK11M146.pdf

Đáp án môn Sinh Học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

DaCtSinhGDTHPTTNK11.pdf

Đề thi Sinh Học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

DeCtSinhGDTXTNK11M368.pdf
DeCtSinhGDTXTNK11M547.pdf
DeCtSinhGDTXTNK11M419.pdf
DeCtSinhGDTXTNK11M726.pdf
DeCtSinhGDTXTNK11M852.pdf
DeCtSinhGDTXTNK11M931.pdf


Đáp án môn Sinh Học - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

DaCtSinhGDTXTNK11.pdf

P.V
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới