Đề thi và đáp án chính thức môn Địa Lý

(VTC News) - Đáp án môn Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đề thi Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

DeCtDiaGDTHPTTNK11.pdf

Đáp án môn Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

HdcCtDiaGDTHPTTNK11.pdf

Đề thi Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

DeCtDiaGDTXTNK11.pdf

Đáp án môn Địa Lý - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

HdcCtDiaGDTXTNK11.pdf

P.V
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới