Đề nghị người gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén phải bồi thường 10 tỷ đồng

Hiện Tòa án nhân dân tối cao đang xem xét trách nhiệm của những người gây oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén để xem xét bồi thường.

Bình luận