Để được bổ nhiệm Vụ phó cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

(VTC News) - Cùng tìm hiểu xem một cán bộ cần đáp ứng tiêu chuẩn như thế nào để được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo cấp Vụ?

 

VTC14

Bình luận