Dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1: Nên hay không?

Với tâm lý muốn con trẻ bước vào năm học mới dễ dàng hơn, nhiều phụ huynh chọn giải pháp cho con đi học trước, nhưng thực tế, ngành giáo dục không khuyến khích điều này.

VTC1

Bình luận