Đau đầu vì nạn học sinh mê phim khiêu dâm, thiếu kiến thức tình dục

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đang đau đầu về vấn nạn học sinh tại đây có xu hướng truyền tay nhau các bộ phim khiêu dâm thay vì tài liệu học tập, thực hành.

Bình luận