VTC News

Đất phía đông: Liệu có “sốt” ảo?

(VTC News) - Không thể dùng từ “sốt” để nói về giá đất ở khu vực phía đông ở thời điểm này được.