Tin tức mới nhất về đất phèn
Giống lúa lai có thể sinh sống trên đất phèn, mặn

Giống lúa lai có thể sinh sống trên đất phèn, mặn

Đó là giống lúa lai mới HR 182 đến từ Công ty cổ phần giống cây trồng miền Nam, có khả năng thích ứng với phèn, mặn, thấp cây (85 - 95 cm), chống đổ ngã tốt, đẻ nhánh khỏe, bông to, đạt 160 - 170 hạt chắc/bông.
Xem tiếp