Đáp án đề thi năng khiếu vào Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2016

(VTC News) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố đáp án đề thi năng khiếu vào trường năm 2016

 Đáp án đề thi năng khiếu học viện Báo chí và tuyên truyền năm 2016 như sau:

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-1

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-2

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-3

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-4

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-5

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-6

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-7

 

dap an de thi hoc vien bao chi tuyen truyen-8

 

Minh Đức
Bình luận