Đào tạo người giúp việc: Tưởng không khó mà khó không tưởng

Do nhu cầu ngày một tăng, nhiều hộ gia đình ở thành phố cần hơn bao giờ hết những người giúp việc thạo nghề, tuy nhiên trên thực tế, gần như những người bỏ tiền thuê đều phải đào tạo lại từ đầu.

Bình luận