Đào móng xây nhà, hoảng hồn phát hiện 21 quả đạn pháo

Hầm đạn pháo này được phát hiện tại nhà ông Lê Thế Thắm thuộc thôn Tân Hữu, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bình luận