'Đạo chích' bẻ trộm gương xe nhanh như chớp

Trong tích tắc, tên đạo chích lành nghề đã bẻ thành công 2 gương xe.

Bình luận